Hyppää sisältöön

POASille ympäristösertifikaatti

16.01.2019

POASille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Olemme sitoutuneet valtakunnallisen Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti kehittämään ympäristöasioidemme hallintaa ja noudattamaan sen kriteereitä toiminnassamme.

Meillä POASissa ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta oman toimintamme aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Näiden vaikutusten hallinta on kytketty osaksi yrityksemme jokapäiväistä toimintaa.

POASin hallitus, johto ja jokainen työntekijä ovat sitoutuneet omassa työssään ympäristöasioiden huomioimiseen. Ylläpidämme tätä tarjoamalla kaikille POASissa työskenteleville tietoutta, koulutusta ja muuta välineistöä ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen. Tavoitteemme on myös lisätä asukkaidemme ympäristötietoutta ja edellyttää omien arvojemme mukaista ympäristöasioihin sitoutumista kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

Ekokompassin alkukartoitusvaiheessa tunnistettiin yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset. POASin seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2018-2020) ympäristöohjelman painopistealueiksi valittiin energian (vesi- ja lämmitysenergia) kulutuksen vähentäminen, jätehuolto ja ympäristöviestintä.

Tavoitteemme on parantaa nykyisiä käytäntöjä ja myös löytää tulevaisuudessa kokonaan uusia toimintamalleja ympäristöohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.