Hyppää sisältöön

POAS

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy eli POAS omistaa ja hallitsee kiinteistöjä, ostaa ja vuokraa alueita, rakennuttaa rakennuksia ja antaa vuokralle huoneistoja. Yhtiön tarkoituksena ei ole hankkia osakkailleen voittoa tai muuta taloudellista hyötyä. Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiössä on 18 kokopäiväistä työntekijää, ja toimintaa ohjaa hallitus, jossa on viisi Tampereen kaupungin edustajaa ja kaksi yhtiön asukasedustajaa.

Hallitus

Jussi Kuortti, puheenjohtaja
Joni Lehtimäki, varapuheenjohtaja
Antti Ivanoff
Leo Niemelä
Hanna Hiltunen
Eemeli Lahtinen, asukasedustaja
Kiia Lehtimäki, asukasedustaja

Tilinpäätökset

Tästä pääset tutustumaan yhtiön talouslukuihin.

Tilinpäätös 31.12.2021
Tilinpäätös 31.12.2020

Historian havinaa

POASilla on jo yli 50 vuoden historia Tampereella. Alkujaan yritys toimi Peltolammin Opiskelija-asunnot Oy:nä, joka perustettiin vuonna 1966. Yritys perustettiin vastaamaan monituhatpäisen opiskelijajoukon tuomaan asuntopulaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Lyhenteeksi vakiintui vähitellen POAS, vaikkei se ennen 2000-lukua ole ollut vielä virallinen. Vuonna 2004 Härmälän Opiskelijatalo Oy fuusioitui osaksi Peltolammin Opiskelija-asuntoja, jonka nimi oli vuotta aikaisemmin vaihdettu nykyiseen muotoonsa eli Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:ksi. Perusteena nimen muutokselle oli se, että yrityksellä on pian asuntoja myös Peltolammin ulkopuolella. Tässä kohti myös lyhenne POAS virallistettiin.

Vuoden 2016 aikana Insinöörioppilastalo Oy ja Kiinteistö Oy Opintanner fuusioituivat osaksi Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:tä. Fuusion myötä opiskelijoiden lisäksi myös työssäkäyvät nuoret pääsivät hakemaan POASilta asuntoja.

POAS on rakennuttanut tasaisesti lisää asuntokantaa Tampereelle sekä kehittänyt asumista. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on ATK-verkon rakentaminen 1990-luvun lopulla, jolla haluttiin vastata muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin. Vuonna 2011 Tampereen Hervantaan valmistui POASin rakennuttamana 16-kerroksinen asuinkerrostalo, joka oli valmistuessaan Tampereen korkein. Alkujaan asuntokohteet ovat keskittyneet keskusta-alueen ulkopuolelle, mutta vuonna 2016 strategiaan on lisätty tavoite tarjota asumista keskusta-alueellakin. Strategiaa lähdettiin toteuttamaan ostamalla Peltokadulta historiallinen kohde Lompanlinna, joka remontoitiin perinteitä kunnioittaen asuinkäyttöön. Sen jälkeen POAS on hankkinut asuinkiinteistöjä myös Kaupin ja Petsamon alueelta.

Timo Jokinen aloitti toimitusjohtajan saappaissa vuonna 2014. Tänä aikana hän on kerännyt ympärilleen osaavaa henkilökuntaa ja huolehtinut, että yritys kehittyy ja jatkaa työtään merkittävänä asuntotarjoajana Tampereella. Viime vuosina kehitys onkin kiihtynyt asumispalveluiden sekä kiinteistönhoidon puolella. Sähköiset palvelut ovat lisääntyneet ja asukasdemokratiaa on kehitetty. POASin asuntokanta on nähnyt myös valtavaa kehitystä kunnossapidon puolella. Lisäksi POAS löysi vuonna 2015 tiensä Facebookiin, jonka jälkeen käyttöön on valjastettu myös Instagram ja LinkedIn.

Yrityksen strategia päivitettiin 2022, ja se ohjaa kaikkea operatiivista toimintaa. Strategiassa kuvataan tarkemmin myös POASin arvoja sekä tulevaisuuden suuntaa.

POAS koosti 50-juhlavuonna historiikin, joka valmistui vuoden 2017 alussa. Kirjaan voi tutustua Tampereen kirjastoissa (POAS: Metsäkaupungin kasvatti; Wacklin, Matti).

Kasvaja 2018

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi ja ansaitsi paikkansa Kasvaja-yrityksenä vuonna 2018. Kauppalehti myönsi POASille Kasvaja-sertifikaatin 16.1.2019.