Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi POASin liiketoiminnan lähtökohdista ja strategiamme mukaisista arvoista. Tämä tarkoittaa konkreettisia tekoja rakentamisen vastuullisuudesta aina asukastyytyväisyyden varmistamiseen asti. Vuokra-asuntojen tarjoajana meille on erityisen tärkeää asumisen laatu ja helppous.

Vastuullisuutemme perustuu eettisiin ohjeisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toimintaamme vaikuttaviin megatrendeihin. Näiden näkökulmien kautta olemme määritelleet meille neljä tärkeintä vastuullisuusteemaa:

  • edistämme opiskelijoiden ja työssäkäyvien laadukasta vuokra-asumista
  • panostamme henkilöstömme hyvinvointiin
  • tuotamme yhteiskunnallista hyvinvointia
  • toimimme ympäristöä kunnioittaen (lue lisää alta).


Alla olevasta linkistä voit ladata uusimman vastuullisuusraporttimme, jossa kuvaamme toimintamme sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia sekä niihin liittyviä tavoitteita. Vastuullisuusraportti päivitetään vuosittain.


Tästä voit tutustua vuoden 2019 vastuullisuusraporttiin.

Ympäristövastuu

POASille myönnettiin tammikuussa 2019 valtakunnallinen Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti olemme sitoutuneet kehittämään ympäristöasioidemme hallintaa ja noudattamaan sen kriteereitä toiminnassamme.

POASilla ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta oman toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Näiden vaikutusten hallinta on kytketty osaksi POASin jokapäiväistä toimintaa.

POASin hallitus, johto ja jokainen työntekijä ovat sitoutuneet omassa työssään ympäristöasioiden huomioimiseen. Ylläpidämme tätä tarjoamalla kaikille POASilla työskenteleville tietoutta, koulutusta ja muuta välineistöä ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen. Tavoitteemme on myös lisätä asukkaidemme ympäristötietoutta ja edellyttää omien arvojemme mukaista ympäristöasioihin sitoutumista kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

Ekokompassin alkukartoitusvaiheessa tunnistettiin yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset. Kolmivuotiskaudella 2018–2020 POASin ympäristöohjelman painopistealueita ovat energian (vesi- ja lämmitysenergia) kulutuksen vähentäminen, jätehuolto sekä ympäristöviestintä. Heinäkuusta 2019 alkaen kaikki kiinteistömme lämpenevät 100 % uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2020 aikana kaikissa asuntokohteissamme aloitettiin muovinkeräys.

Tavoitteemme on parantaa nykyisiä käytäntöjä ja löytää kokonaan uusia toimintamalleja ympäristöohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.