Ympäristövastuu

Meille ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta oman toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Näiden vaikutusten hallinta on kytketty osaksi POASin johtamista ja edelleen osaksi yrityksemme jokapäiväistä toimintaa. Tämä tarkoittaa, että POASin hallitus, johto ja jokainen työntekijä ovat sitoutuneet omassa työssään ympäristöasioiden huomioimiseen. Ylläpidämme tätä tarjoamalla kaikille meillä työskenteleville tietoutta, koulutusta ja muuta välineistöä ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen. Tavoitteemme on myös lisätä asukkaidemme ympäristötietoutta ja edellyttää omien arvojemme mukaista ympäristöasioihin sitoutumista kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

POAS on sitoutunut valtakunnallisen Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti kehittämään ympäristöasioiden hallintaa ja noudattamaan sen kriteereitä toiminnassaan. Ekokompassin alkukartoitusvaiheessa tunnistimme yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten merkittävyyden ja yrityksen omien vaikutusmahdollisuuksien perusteella POASin kolmivuotisen (2018-2020) ympäristöohjelman painopistealueiksi valittiin energian (vesi ja lämmitysenergia) kulutuksen vähentäminen, jätehuolto ja ympäristöviestintä. Tavoitteenamme on parantaa nykyisiä käytäntöjä ja myös löytää kokonaan uusia toimintamalleja ympäristöohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöasioissa jatkuvan kehittämisen ja saavutettujen tasojen säilyttämisen periaatteiden mukaisesti toimimalla varmistamme hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.