Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi POASin liiketoiminnan lähtökohdista ja strategiamme mukaisista arvoista. Tämä tarkoittaa konkreettisia tekoja rakentamisen vastuullisuudesta aina asukastyytyväisyyden varmistamiseen asti. Vuokra-asuntojen tarjoajana meille on erityisen tärkeää asumisen laatu ja helppous.

Vastuullisuutemme perustuu eettisiin ohjeisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toimintaamme vaikuttaviin megatrendeihin. Näiden näkökulmien kautta olemme määritelleet meille neljä tärkeintä vastuullisuusteemaa:

  • edistämme opiskelijoiden ja työssäkäyvien laadukasta vuokra-asumista
  • panostamme henkilöstömme hyvinvointiin
  • tuotamme yhteiskunnallista hyvinvointia
  • toimimme ympäristöä kunnioittaen.

Alla olevasta linkistä voit ladata uusimman vastuullisuusraporttimme, jossa kuvaamme toimintamme sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia sekä niihin liittyviä tavoitteita. Vastuullisuusraportti päivitetään vuosittain.

Tutustu vuoden 2021 Vastuullisuusraporttiin tästä

Vuoden 2020 vastuullisuusraportti
Vuoden 2019 vastuullisuusraportti

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

POASille myönnettiin toukokuussa 2021 Yhteiskunnallinen Yritys merkki! Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Tärkeää on myös yrityksen liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen, toiminnan avoimuus ja siitä kertominen läpinäkyvästi.

 

Suomalaisen Työn Liiton myöntämistä merkeistä tunnistat suomalaista työtä edistävät tuotteet ja palvelut. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa kuluttajia tunnistamaan vastuulliset yritykset luotettavasti. Muita liiton myöntämiä merkkejä ovat Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. Lue lisää: suomalainentyo.fi/kuluttajille/.

 

Ympäristövastuu

POASille myönnettiin tammikuussa 2019 valtakunnallinen Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-järjestelmän mukaisesti olemme sitoutuneet kehittämään ympäristöasioidemme hallintaa ja noudattamaan sen kriteereitä toiminnassamme.

Ekokompassi-logo

POASilla ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta oman toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Näiden vaikutusten hallinta on kytketty osaksi POASin jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteemme on parantaa nykyisiä käytäntöjä ja löytää kokonaan uusia toimintamalleja ympäristöohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

POASin hallitus, johto ja jokainen työntekijä ovat sitoutuneet omassa työssään ympäristöasioiden huomioimiseen. Ylläpidämme tätä tarjoamalla kaikille POASilla työskenteleville tietoutta, koulutusta ja muuta välineistöä ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen. Tavoitteemme on myös lisätä asukkaidemme ympäristötietoutta ja edellyttää omien arvojemme mukaista ympäristöasioihin sitoutumista kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

Ekokompassin alkukartoitusvaiheessa tunnistettiin yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset. Kolmivuotiskaudella 2018–2020 POASin ympäristöohjelman painopistealueita ovat energian (vesi- ja lämmitysenergia) kulutuksen vähentäminen, jätehuolto sekä ympäristöviestintä. Heinäkuusta 2019 alkaen kaikki kiinteistömme lämpenevät 100 % uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2020 aikana kaikissa asuntokohteissamme aloitettiin muovinkeräys.