Hyppää sisältöön

Arvot ja strategia

Arvot

Asiakaslähtöisyys – Laatu – Vastuullisuus

Jokainen organisaatiossa ymmärtää mitä arvomme merkitsevät palvelussa, asuntojen kunnossa ja uusien asuntojen rakentamisessa. Tiedämme, että osaamme.

Asiakaslähtöisyys näkyy meillä. Asiakkaan tarpeet ovat aina ensisijalla. Palvelumme on digitaalista verkossa tai kasvotusten henkilökohtaista palvelupisteessämme. Asiakas valitsee. Palvelemme joustavasti asiakkaiden elämäntilanteen mukaan. Laatu ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Laatu näkyy palvelussa ja asumismukavuudessa. Otamme siitä vastuun. Vastuullisuus näkyy myös aktiivisessa organisaation työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Strategia 2022-2026

Arvot ja strategia ohjaavat päivittäistä työtämme, ja strategian toteutumista seurataan vuosittain erilaisin mittarein. POASin viisivuotisstrategia 2022-2026 tehtiin yhteistyössä yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja henkilöstöedustajien kanssa. Panostamme osaltamme Tampereen veto- ja pitovoiman parantamiseen. POAS on myös sitoutunut Hiilineutraali Tampere 2030 –projektiin.

Missio

”Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n tehtävänä on Pirkanmaalla toimivien oppilaitosten opiskelijoiden ja työssäkäyvien nuorten asuttaminen sekä heidän asuntotilanteensa kehittäminen ja parantaminen.”

Tehtävämme on selkeä – opiskelijoiden ja työssäkäyvien nuorten asuttaminen sekä heidän asuntotilanteensa kehittäminen ja parantaminen. Olemme tuottaneet laadukasta asumista ja joustavaa palvelua jo vuodesta 1966 alkaen.

Visio

”Visiomme on olla Pirkanmaan luotettavin ja laadukkain sekä jatkuvasti kehittyvä asumispalvelujen tuottaja opiskelijoille ja työssäkäyville nuorille.”

Kustannustehokas toiminta luo pohjan ja puitteet palvelujemme jatkuvalle kehittymiselle. Ohjaamme taloutemme resursseja oikein. Taloudellinen perusta visiomme toteutumiseen on kunnossa. Tulemme olemaan Pirkanmaan paras nuorille ja opiskelijoille suunnattujen asumispalvelujen tuottaja.