Irtisanominen

Asunnon irtisanominen täytyy tehdä aina kirjallisesti. Ilmoitus puhelimitse ei riitä asunnon irtisanomiseen eikä myöskään ilmoitus sähköpostilla. Mikäli sopimus on useamman henkilön nimissä, täytyy kaikkien sopijaosapuolien allekirjoittaa irtisanomislomake tai tehdä sähköinen irtisanominen.

Irtisanomisilmoituksen tekeminen:

 • Sähköisesti
 • Toimistollamme osoitteessa Sorsapuisto 1, 33500 Tampere
 • Tulostamalla Irtisanomislomakkeen ja lähettämällä sen täytettynä ja allekirjoitettuna postitse toimistollemme tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto(a)poas.fi


Asunnon irtisanomisaika on AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanot asuntosi esimerkiksi tammikuun aikana, niin vuokrasopimuksesi päättyy helmikuun viimeisenä päivänä.

Sähköinen irtisanominen

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Autopaikkojen irtisanominen

Mikäli olet vuokrannut autopaikan eParking-varausjärjestelmän kautta, sinun tulee irtisanoa se erikseen. Kaikilla pysäköintipaikoilla on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Autopaikka irtisanotaan eParking-järjestelmässä edellä mainittuja sopimusehtoja noudattaen. Autopaikan käyttöoikeus päättyy aina kuun viimeiseen päivään, vaikka asukkaalla/asukkailla olisi vielä kyseisen päivän jälkeen oikeus käyttää vuokraamansa asuntoa.

Ennakkotarkastus

Irtisanomisen yhteydessä asuntoon varataan ennakkotarkastusaika. Tarkastuksen suorittaa huoneistotarkastaja. Ilmoitamme tarkastuksen ajankohdan kirjeitse.  Tietoa muuttosiivouksesta ja asuntotarkastuksesta.

Mikäli asuntoon jää asukas/asukkaita

Mikäli asuntoon jää asukas tai asukkaita, tulee kaikkien sopimusosapuolien irtisanoa ensin yhteinen sopimus!

Irtisanomisaika on näissäkin tapauksissa AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanotte asuntonne esimerkiksi tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä päivä!

Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, jos sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä. 

Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän/jäävien nimiin.

Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on jäävän asukkaan/asukkaiden maksettava uusi vakuusmaksu. Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.

Jos teette irtisanomisen irtisanomislomakkeella, täyttäkää myös Vakuuden siirtolomake. Jos teette sähköisen irtisanomisen, voitte irtisanomislomakkeella mainita miten vakuuden kanssa toimitaan.

Poismuuttavan asukkaan ei tarvitse palauttaa avaimia, eikä asunnossa suoriteta myöskään asuntotarkastusta. Lisätietoja löydät kohdasta Asukasmuutokset.


Irtisanomiskorvaus

Otimme 1.10.2015 käyttöön irtisanomiskorvauksen maksamisen asukkaalle, mikäli asunto irtisanotaan vähintään 2  kalenterikuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Irtisanomiskorvauksen suuruus on 50 euroa.

Korvauksen maksamisessa noudatetaan seuraavia reunaehtoja:

 • irtisanominen suoritetaan vähintään 2 kalenterikuukautta ennen sopimuksen päättymistä
 • asiakkaalla ei saa olla vuokra- tai muita velkoja vuokranantajalle, hyvitystä ei voi käyttää saamisten vähentämiseen
 • vakuus pitää olla kokonaisuudessaan palautuskelpoinen (asunto siivottu, avaimet palautettu jne.)
 • korvaus maksetaan aina rahana vakuusmaksun palautuksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamalle tilille
 • hyvitys ei koske sisäisiä asunnonvaihtoja/tilanteita joissa toinen/toiset vuokrasopimuksen allekirjoittaneet jäävät asumaan huoneistoon (huoneisto ei vapaudu.


Avainten palautus

Kun vuokrasopimus päättyy, avaimet on palautettava viimeistään vuokrasuhteen päättymistä seuraavana arkipäivänä kello 12.00 mennessä POASin toimistoon tai toimiston ovessa sijaitsevaan postiluukkuun. Jos avaimia ei palauteta kello 12 mennessä, tai muusta palautusajankohdasta ei ole sovittu toimiston kanssa, peritään myöhässä palautetuista avaimista hinnaston mukainen maksu. Lue lisää avaimista. 


Vakuuden palautus

Vakuus luovutetaan vuokranantajalle vuokrasopimuksen kaikkien ehtojen täyttymisen vakuudeksi (vuokra, erilliskorvaukset, asunnon hoitovelvoite). Vakuus ei ole sama asia kuin vuokraennakko, eikä sitä voida käyttää kattamaan vuokrarästejä vuokrasuhteen keston aikana, vaan vakuus on koskematon vuokrasopimuksen päättymiseen asti.

Vakuudelle ei makseta korkoa.

Vakuus pyritään palauttamaan asiakkaan pankkitilille kolmen viikon kuluessa avainten takaisinluovutuksesta tai asunnon vapauduttua mahdollisesti tehtävän uusintakuntotarkastuksen jälkeen, ellei vakuudesta ole pidätettävää. Pääsääntöisesti vakuudet palautetaan kuun 15. päivä. 

Tarvittaessa vakuudesta voidaan pidättää esim.

 • vuokranantajan saamisia (vuokrat, erilliskorvaukset, perimiskulut, oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot)
 • mahdollinen lukkojen uudelleensarjoitus / kadonneiden avainten korvaaminen
 • tahallisten vahingontekojen korjaaminen asunnossa
 • asunnon huonosta kunnosta johtuen vuokranantajan teettämät siivoukset ja korjaukset.

Lisätietoja loppusiivouksesta sekä avaimien ja vakuuden palauttamisesta löydät myös asukasoppaastamme.