Hyppää sisältöön

Irtisanominen

Asunnon irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti. Ilmoitus puhelimitse tai sähköpostilla ei riitä asunnon irtisanomiseen, sillä meidän tulee varmistua asukkaan henkilöllisyydestä. Mikäli vuokrasopimus on useamman henkilön nimissä, täytyy kaikkien sopimusosapuolien tehdä sähköinen irtisanominen tai allekirjoittaa irtisanomislomake.

Irtisanomisilmoituksen tekeminen

Asunnon irtisanomisaika on AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanot asuntosi esimerkiksi tammikuun aikana, niin vuokrasopimuksesi päättyy helmikuun viimeisenä päivänä.

Sähköinen irtisanominen

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Autopaikkojen irtisanominen

Asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen ei vaikuta autopaikan sopimukseen. Mikäli olet vuokrannut autopaikan eParking-varausjärjestelmän kautta, sinun tulee irtisanoa se erikseen. Kaikilla pysäköintipaikoilla on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Autopaikka irtisanotaan eParking-järjestelmässä edellä mainittuja sopimusehtoja noudattaen. Autopaikan käyttöoikeus päättyy aina kuun viimeiseen päivään, vaikka asukkaalla/asukkailla olisi vielä kyseisen päivän jälkeen oikeus käyttää vuokraamansa asuntoa.

Mikäli asuntoon jää asukas/asukkaita

Mikäli sopimus on useamman henkilön nimissä, täytyy kaikkien sopijaosapuolien allekirjoittaa irtisanomislomake tai tehdä sähköinen irtisanominen.

Irtisanomisaika on näissäkin tapauksissa AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanotte asuntonne esimerkiksi tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä päivä!

Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, jos sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä.

Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän/jäävien nimiin.

Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on jäävän asukkaan/asukkaiden maksettava uusi vakuusmaksu. Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.

Jos teette irtisanomisen paperisella irtisanomislomakkeella, täyttäkää myös Vakuuden siirtolomake. Jos teette sähköisen irtisanomisen, voitte irtisanomislomakkeella mainita miten vakuuden kanssa toimitaan.

Poismuuttavan asukkaan ei tarvitse palauttaa avaimia, eikä asunnossa suoriteta myöskään asuntotarkastusta. Lisätietoja löydät kohdasta Asukasmuutokset.

Irtisanomisbonus

POASilla on käytössä asukkaalle maksettava irtisanomisbonus, mikäli asunto irtisanotaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Bonuksen suuruus on 50 euroa.

Irtisanomisbonuksen maksamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

  • Irtisanominen suoritetaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen sopimuksen päättymistä
  • Asiakkaalla ei saa olla vuokra- tai muita velkoja vuokranantajalle: bonusta ei voi käyttää saamisten vähentämiseen
  • Vakuus pitää olla kokonaisuudessaan palautuskelpoinen (asunto siivottu, avaimet palautettu jne.)
  • Irtisanomisbonus maksetaan aina rahana vakuusmaksun palautuksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamalle tilille
  • Bonusta ei makseta POASin sisäisissä asunnonvaihdoissa eikä tilanteissa, jossa asukas kieltäytyy asunnon näytöstä seuraavalle asukkaalle tai toinen vuokrasopimuksen osapuoli jatkaa asunnosta asumista (huoneisto ei vapaudu).