Hyppää sisältöön

Irtisanominen

Asunnon irtisanominen täytyy tehdä aina kirjallisesti. Ilmoitus puhelimitse ei riitä asunnon irtisanomiseen eikä myöskään ilmoitus sähköpostilla. Mikäli vuokrasopimus on useamman henkilön nimissä, täytyy kaikkien sopimusosapuolien tehdä sähköinen irtisanominen tai allekirjoittaa irtisanomislomake.

Irtisanomisilmoituksen tekeminen

Asunnon irtisanomisaika on AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanot asuntosi esimerkiksi tammikuun aikana, niin vuokrasopimuksesi päättyy helmikuun viimeisenä päivänä.

Sähköinen irtisanominen

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Autopaikkojen irtisanominen

Mikäli olet vuokrannut autopaikan eParking-varausjärjestelmän kautta, sinun tulee irtisanoa se erikseen. Kaikilla pysäköintipaikoilla on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Autopaikka irtisanotaan eParking-järjestelmässä edellä mainittuja sopimusehtoja noudattaen. Autopaikan käyttöoikeus päättyy aina kuun viimeiseen päivään, vaikka asukkaalla/asukkailla olisi vielä kyseisen päivän jälkeen oikeus käyttää vuokraamansa asuntoa.

Ennakkotarkastus ja muuttosiivous

Irtisanomisen yhteydessä asuntoon varataan ennakkotarkastusaika. Tarkastuksen suorittaa asuntotarkastaja. Ilmoitamme tarkastuksen ajankohdan asukkaalle etukäteen.

Asunto tulee siivota perusteellisesti ja kokonaisuudessaan ennen avainten palautusta. Katso lisätietoa alla olevista ohjeista.

Ohje muuttosiivoukseen ja asuntotarkastukseen

Mikäli asuntoon jää asukas/asukkaita

Mikäli sopimus on useamman henkilön nimissä, täytyy kaikkien sopijaosapuolien allekirjoittaa irtisanomislomake tai tehdä sähköinen irtisanominen.

Irtisanomisaika on näissäkin tapauksissa AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanotte asuntonne esimerkiksi tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä päivä!

Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, jos sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä.

Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän/jäävien nimiin.

Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on jäävän asukkaan/asukkaiden maksettava uusi vakuusmaksu. Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.

Jos teette irtisanomisen irtisanomislomakkeella, täyttäkää myös Vakuuden siirtolomake. Jos teette sähköisen irtisanomisen, voitte irtisanomislomakkeella mainita miten vakuuden kanssa toimitaan.

Poismuuttavan asukkaan ei tarvitse palauttaa avaimia, eikä asunnossa suoriteta myöskään asuntotarkastusta. Lisätietoja löydät kohdasta Asukasmuutokset.

Irtisanomisbonus

POASilla on käytössä asukkaalle maksettava irtisanomisbonus, mikäli asunto irtisanotaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Bonuksen suuruus on 50 euroa.

Irtisanomisbonuksen maksamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

  • Irtisanominen suoritetaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen sopimuksen päättymistä
  • Asiakkaalla ei saa olla vuokra- tai muita velkoja vuokranantajalle: bonusta ei voi käyttää saamisten vähentämiseen
  • Vakuus pitää olla kokonaisuudessaan palautuskelpoinen (asunto siivottu, avaimet palautettu jne.)
  • Irtisanomisbonus maksetaan aina rahana vakuusmaksun palautuksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamalle tilille
  • Bonus ei koske sisäisiä asunnonvaihtoja/tilanteita joissa toinen/toiset vuokrasopimuksen allekirjoittaneet jäävät asumaan huoneistoon (huoneisto ei vapaudu).

Avainten palautus

Kun vuokrasopimus päättyy, avaimet on palautettava viimeistään vuokrasuhteen päättymistä seuraavana arkipäivänä kello 12.00 mennessä POASin toimistolle tai toimiston ovessa sijaitsevaan postiluukkuun. Jos avaimia ei palauteta kello 12 mennessä, peritään myöhässä palautetuista avaimista hinnaston mukainen maksu. Lue lisää avaimien palautuksesta.

Vakuuden palautus

Vakuus luovutetaan vuokranantajalle vuokrasopimuksen kaikkien ehtojen täyttymisen vakuudeksi (vuokra, erilliskorvaukset, asunnon hoitovelvoite). Vakuus ei ole sama asia kuin vuokraennakko, eikä sitä voida käyttää kattamaan vuokrarästejä vuokrasuhteen keston aikana, vaan vakuus on koskematon vuokrasopimuksen päättymiseen asti.

Vakuudelle ei makseta korkoa.

Vakuus pyritään palauttamaan asiakkaan pankkitilille kolmen viikon kuluessa avainten palautuksesta tai asunnon vapauduttua mahdollisesti tehtävän uusintatarkastuksen jälkeen, ellei vakuudesta ole pidätettävää. Pääsääntöisesti vakuudet palautetaan kuun 15. päivä.

Tarvittaessa vakuudesta voidaan pidättää esim.

  • vuokranantajan saamisia (vuokrat, erilliskorvaukset, perimiskulut, oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot)
  • mahdollinen lukkojen uudelleensarjoitus / kadonneiden avainten korvaaminen
  • tahallisten vahingontekojen korjaaminen asunnossa
  • asunnon huonosta kunnosta johtuen vuokranantajan teettämät siivoukset ja korjaukset.

Lisätietoja loppusiivouksesta sekä avaimien ja vakuuden palauttamisesta löydät myös asukasoppaastamme.