Hyppää sisältöön

Lakitietoa

Vuokralaiselle kuuluu niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin. Näitä ohjaa laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL).

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (finlex.fi)

Vuokraustoimintaa ohjaa yleisesti linjattu hyvä vuokratapa, johon voi tutustua Suomen vuokranantajien sivuilla. Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomista, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Hyvää vuokratapaa suositellaan noudatettavaksi asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa erityisesti silloin, kun osapuolet eivät ole sopineet mitään esiin tulevista tilanteista eikä laissa ole asiasta määräyksiä.

Hyvä vuokratapa