Hyppää sisältöön

Järjestyssäännöt

Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan POASin yleisiä järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asuntokohteitamme. Toistuva järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen on vuokrasopimuksen purkuperuste. Säännöt on laadittu yhteistyössä asukastoimikuntien kanssa.

Yleiset järjestyssäännöt:

 1. Kaikki taloon tai talosta muuttaneet asukkaat on viipymättä ilmoitettava talon asukasluetteloon merkitsemistä varten POASille.
 2. Asukkaiden rauhaa häiritsevä toiminta huoneistoissa, yhteistiloissa sekä piha-alu-eella on kielletty, hiljaisuutta on noudatettava su-to klo 22–07 ja pe-la klo 23–07 välisenä aikana. Mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti.
 3. Runkoääniä aiheuttavat reikien poraamiset ym. työt ovat sallittuja arkisin (ma-pe) klo 08–20 välisenä aikana ja viikonloppuisin (la-su) klo 12–18 välisenä aikana.
 4. Mattojen ja vuodevaatteiden ym. tomutus on sallittua mattotelineellä klo 08–20 välisenä aikana. Telinettä ei saa pitää varattuna kauempaa kuin maton tai muun vaatteen puhdistus vaatii.
 5. Kaikenlainen tomutus parvekkeilla ja porraskäytävillä on kielletty. Pyykinkuivaus ja tavaroiden säilytys parvekkeilla on sallittua ainoastaan kaidetason alapuolella.
 6. Huoneistojen tuuletus porraskäytäviin on kielletty.
 7. Roskat, jätteet, muovit ja paperit on vietävä niitä varten varattuihin säiliöihin. Säiliöiden kannet on pidettävä suljettuina. Asukas on itse velvollinen toimittamaan kaatopaikalle jätesäiliöihin soveltumattomat tavarat.
 8. Yhteistiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä sekä käsiteltävä niissä olevia laitteita ja irtaimistoa asianmukaisesti. Yhteistiloista poistuttaessa valot on sammutettava ja ovet suljettava.
 9. Tavaran säilyttäminen porras- ja kellarikäytävissä on kielletty.
 10. Ulkoiluvälinevarastossa saa säilyttää vain käytössä olevia ulkoiluvälineitä. Jokaisen on huolehdittava siitä, että polkupyörät, sukset ym. välineet ovat asianmukaisessa järjestyksessä.
 11. Tupakointi, asiaton oleskelu ja leikkiminen porraskäytävissä ja muissa yhteistiloissa on kielletty.
 12. Autojen pysäköinti talon piha-alueella on kielletty. Vain välttämätön huoltoajo talon tontille on sallittu. Autot tulee säilyttää pysäköintialueella. Ajoneuvon pesu tontilla ja pysäköintialueella on kielletty.
 13. Asukas, jonka aiheuttamana talon omaisuutta vahingoittuu, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen toimistoomme sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
 14. Erilaiset vuodot johdoissa ja WC-laitteissa sekä muut niissä sattuneet häiriöt on viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle. Asukkaan huolimattomuudesta aiheutuneet sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteiden aiheuttamat vahingot on asukkaan itse korvattava.
 15. Avotulen tekeminen sekä tulenarkojen ja räjähtävien aineiden säilytys yhteistiloissa ja irtaimistovarastoissa on kielletty. Grillaaminen kaasugrillillä parvekkeilla on kielletty. Kaasugrilliä saa käyttää vain sellaisissa asunnoissa, joissa on oma piha-alue. Sähkögrillin käyttö parvekkeilla on sen sijaan sallittua.
 16. Jos asukas pyytää huoltomiestä avaamaan porraskäytävän tai huoneiston oven, on hänen suoritettava tästä huoltomiehelle huoltoyhtiön määräämä korvaus. Asukkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.
 17. Kotieläimien vieminen sauna-, kerho- ja muihin yhteisiin tiloihin on kielletty, ja lemmikkien omistajien on muutenkin huolehdittava, että eläimet eivät likaa talon yleistiloja tai piha-alueita, eivätkä häiritse asukkaita. Soluasunnoissa ja semisoluissa eivät lemmikit ole sallittuja.
 18. Lintujen ruokinta asuinhuoneiston/-huoneen parvekkeella, mahdollisella ulkopihalla sekä kiinteistön yhteisissä ulkotiloissa on kielletty.
 19. Kilpien yms. kiinnitys seiniin tai oviin sekä antennien tms. asennus on sallittu ainoastaan toimistomme luvalla.
 20. Kaikki POASin kiinteistöt ovat savuttomia. Tupakointikielto käsittää vuokra-sopimuksen nojalla vuokralaisen hallinnoimat tilat: asuinhuoneisto/-huone, asuinhuoneiston/-huoneen parveke sekä mahdollinen ulkopiha. Lisäksi tupakointikielto on voimassa yhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella sekä yhteisillä parvekkeilla. Tupakointi on sallittua vain erikseen sille osoitetussa paikassa kiinteistöjen pihassa, jos kiinteistöllä on tällainen paikka osoittaa.
 21. Muilta osin noudatetaan mitä lait, asetukset, kaupungin yleinen järjestyssääntö ja asukaskokousten päätökset määräävät.