Hyppää sisältöön

Asukasmuutokset

Sopimusmuutoksista, kuten uudesta tai poismuuttavasta asukkaasta tulee aina ilmoittaa POASille. Katso asiakaspalvelumme yhteystiedot.

Sopimusosapuolia koskevista muutoksista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimistomaksu.

Asukkaan lisääminen vuokrasopimukseen

Mikäli asumisaikanasi asuntoosi muuttaa lisäksesi toinen henkilö, täyttäkää uusi yhteinen asuntohakemus, josta selviää kaikkien asunnon tulevien asukkaiden tiedot. Mainitkaa hakemuksessa asunnon tarkka osoite. Uusi vuokrasopimus ei voi alkaa takautuvasti. Hakemus lähetetään normaaliin tapaan kotisivujemme kautta sähköisesti. Liitteitä ei tarvitse lisätä. Asuntohakemus tulee täyttää vähintään kuukautta ennen aiottua sopimusmuutoksen voimaantuloa.

Asuntohakemus

Tarkistamme sopimukselle lisättävän henkilön luottotiedot. Mikäli uuden henkilön lisäämiselle ei ole esteitä, teille lähetetään uusi vuokrasopimus allekirjoitettavaksi. Kaikkien sopimusosapuolien tulee allekirjoittaa uusi sopimus. Uusi sopimus astuu voimaan aina kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Syntyneen lapsen lisääminen asukkaaksi

Syntyneen lapsen nimi ja henkilötunnus tulee ilmoittaa POASille, jotta hänet voidaan lisätä huoneiston asukkaaksi mm. mahdollisia ovenavauksia varten. Ilmoituksen voit tehdä asukassivustolla lähettämällä viestin asiakaspalveluun. Lapsen lisäämisestä asukkaaksi ei veloiteta toimistomaksua.

Asukkaan poistaminen vuokrasopimuksesta

HUOM! Jos haluat irtisanoa oman osuutesi vuokrasopimuksesta, tulee molempien asukkaiden ensin irtisanoa yhteinen sopimus!

Näin irtisanot asunnon vuokrasopimuksen. Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, jos sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä.

Irtisanomisaika toinen jää -tapauksissa on normaali AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanotte asuntonne esimerkiksi tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä päivänä!

Vakuusmaksu

Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän/jäävien nimiin. Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on uuden asukkaan/asukkaiden maksettava uusi vakuusmaksu. Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.

Ilmoitattehan, miten haluatte asunnon vakuuden kanssa toimittavan. Sen voi tehdä sähköisen irtisanomisen yhteydessä tai täyttämällä vakuuden siirto -lomakkeen.