Asukasmuutokset

Uuden henkilön liittämisestä sekä toisen henkilön poistamisesta sopimukselta peritään toimistomaksu, joka on kulloisenkin hinnaston mukainen.

 

Asukkaan liittäminen vuokrasopimukseen 

Mikäli asumisaikanasi asuntoosi muuttaa lisäksesi toinen henkilö, hänen täytyy toimittaa meille asuntohakemus, josta selviää tarkka osoite, mihin hän on muuttamassa ja mistä alkaen. Uutta vuokrasopimusta ei voida laittaa alkamaan takautuvasti. Hakemus toimitetaan kotisivujemme kautta sähköisesti. Ilmoita toimistolle puhelimitse tai sähköpostilla saapuvasta hakemuksesta.

Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, mikäli uuden henkilön lisäämiselle ei ole esteitä.  Henkilön liittäminen uudelle sopimukselle tehdään toimistolla aina kuun alussa. Ilmoittakaa lisättävästä henkilöstä aina kuukautta ennen muutosta.

Tarkistamme myös sopimukselle lisättävän henkilön luottotiedot, sekä pyydämme toimittamaan sopimuksen liitteet (todistus opiskelusta tai työssäkäynnistä) toimistolle.

 

Asukkaan  poistaminen vuokrasopimuksesta

HUOM! Jos haluat irtisanoa oman osuutesi vuokrasopimuksesta, tulee molempien asukkaiden irtisanoa ensin yhteinen sopimus!

Irtisanomisilmoituksen voitte tehdä:

  • Sähköisesti
  • Toimistollamme
  • Tulostamalla Irtisanomislomakkeen ja lähettämällä sen täytettynä ja allekirjoitettuna postitse toimistollemme tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)poas.fi


Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, jos sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä.

Irtisanomisaika toinen jää -tapauksissa on AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanotte asuntonne esimerkiksi tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä päivänä!

Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän/jäävien nimiin.

Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on uuden asukkaan/asukkaiden maksettava uusi vakuusmaksu. Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.

Jos teette irtisanomisen irtisanomislomakkeella, täyttäkää myös Vakuuden siirtolomake. Jos teette sähköisen irtisanomisen, voitte irtisanomislomakkeella mainita miten vakuuden kanssa toimitaan.