Hyppää sisältöön

Asukasmuutokset

Sopimusmuutoksista, kuten uudesta tai poismuuttavasta asukkaasta tulee aina olla yhteydessä POASin toimistoon. Katso tästä toimiston yhteystiedot.

Sopimusosapuolia koskevista muutoksista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimistomaksu.

Asukkaan lisääminen vuokrasopimukseen

Mikäli asumisaikanasi asuntoosi muuttaa lisäksesi toinen henkilö, hänen täytyy toimittaa meille asuntohakemus, josta selviää tarkka osoite, mihin hän on muuttamassa ja mistä alkaen. Uusi vuokrasopimus ei voi alkaa takautuvasti. Hakemus lähetetään normaaliin tapaan kotisivujemme kautta sähköisesti. Otathan lisäksi yhteyttä toimistollemme ilmoittaaksesi saapuvasta hakemuksesta. Ilmoittakaa lisättävästä henkilöstä aina vähintään kuukautta ennen muutosta.

Asuntohakemus

Tarkistamme sopimukselle lisättävän henkilön luottotiedot, sekä pyydämme toimittamaan sopimuksen liitteet (todistus opiskelusta tai työssäkäynnistä) toimistolle. Mikäli uuden henkilön lisäämiselle ei ole esteitä, teille lähetetään uusi sopimus allekirjoitettavaksi. Kaikkien sopimusosapuolien tulee allekirjoittaa uusi sopimus. Henkilön liittäminen uudelle sopimukselle tehdään toimistolla aina kuun alussa.

Syntyneen lapsen lisääminen asukkaaksi

Syntyneen lapsen nimi ja henkilötunnus tulee ilmoittaa POASille, jotta hänet voidaan lisätä huoneiston asukkaaksi mm. mahdollisia ovenavauksia varten. Ilmoituksen voit tehdä asukassivustolla lähettämällä viestin asiakaspalveluun. Lapsen lisäämisestä asukkaaksi ei veloiteta toimistomaksua.

Asukkaan poistaminen vuokrasopimuksesta

HUOM! Jos haluat irtisanoa oman osuutesi vuokrasopimuksesta, tulee molempien asukkaiden ensin irtisanoa yhteinen sopimus!

Irtisanomisilmoituksen voitte tehdä:

  • Sähköisesti
  • Toimistollamme
  • Tulostamalla Irtisanomislomakkeen ja lähettämällä sen täytettynä ja allekirjoitettuna postitse tai skannattuna sähköpostitse toimistollemme

Irtisanomisilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, kumpi asukkaista on halukas jäämään kyseiseen asuntoon vuokralaiseksi. Uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, jos sopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä.

Irtisanomisaika toinen jää -tapauksissa on AHVL:n mukainen 1 kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kaikkien sopimusosapuolien irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanotte asuntonne esimerkiksi tammikuun aikana, niin yhteinen vuokrasopimuksenne päättyy helmikuun viimeisenä päivänä!

Vakuusmaksu

Jos vakuus on yksin poismuuttavan nimissä, palautetaan vakuus kokonaan hänelle, ellei hän anna suostumusta jättää vakuuttaan sopimukselle jäävän/jäävien nimiin. Mikäli koko vakuus palautetaan poismuuttavalle, on uuden asukkaan/asukkaiden maksettava uusi vakuusmaksu. Jos poismuuttava suostuu jättämään nimissään olevan vakuuden huoneistoon asumaan jäävälle/jääville, vaaditaan tähän kirjallinen sitoumus poismuuttavalta.

Ilmoitattehan, miten haluatte asunnon vakuuden kanssa toimittavan. Sen voi tehdä sähköisen irtisanomisen yhteydessä tai täyttämällä vakuuden siirto -lomakkeen.