Asukastoimikunnat

Asukastoiminnan kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omaan asumisviihtyvyyteen – osallistumalla voit vaikuttaa!

Asuntokohteen sisäisestä hallinnosta vastaa asukastoimikunta yhdessä POASin kanssa. Jokaisessa asuntokohteessamme järjestetään kerran vuodessa asukaskokous, johon kutsutaan kaikki talon asukkaat. Kokouksessa valitaan muun muassa asukastoimikunnan jäsenet.

POAS myöntää asukastoimikunnille määrärahaa, jota voi käyttää mm. yhteisten tavaroiden hankintaan ja tapahtumien järjestämiseen. Asukastoimikunta päättää kokouksissaan mm. yhteisten tilojen käytöstä sekä siitä, miten määrärahat käytetään.

Jos olet kiinnostunut asukastoiminnasta, ole yhteydessä oman kohteesi asukastoimikuntaan. Hae kohteesi asukastoimikunnan yhteystiedot syöttämällä osoitteesi alla olevaan hakuun:


Asuntokohteiden mahdolliset Facebook-ryhmät ovat asukastoimikuntien ylläpitämiä, ne eivät ole POASin virallisia tiedotuskanavia.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Lainsäädännöstä

ARA:n toteuttama opas asukkaille