Asukastoimikunnat

Asukastoiminnan kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omaan asumisviihtyvyyteen – osallistumalla voit vaikuttaa!

Taloyksikön sisäisestä hallinnosta vastaa asukastoimikunta yhdessä POASin kanssa. Asukaskokous järjestetään kerran vuodessa ja siihen voivat osallistua kaikki talon asukkaat. Kokouksessa valitaan muun muassa asukastoimikunta, joka voi päättää yhteisten tilojen käytöstä sekä yhteisistä tilaisuuksista ja talkoista.

Asukastoimikunta päättää myös kokouksissaan, miten sille myönnetyt määrärahat käytetään. Asukastoimikunnan kautta voit siis vaikuttaa asumiseesi liittyviin asioihin.

Hae osoitteellasi kohteesi asukastoimikunnan yhteystiedot:

Hyviä linkkejä:

Lainsäädännöstä

ARA:n toteuttama opas asukkaille