Asunnon irtisanominen ja asuntotarkastus

Asunnon irtisanominen ja asuntotarkastus

Asunnon irtisanominen täytyy tehdä aina kirjallisesti. Irtisanomisilmoituksen voi joko tehdä toimistollamme tai tulostaa alla olevasta linkistä,  ja lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostin liitteenä. Ilmoitus puhelimitse ei riitä asunnon irtisanomiseen eikä myöskään ilmoitus sähköpostilla, jos sen liitteenä  ei ole allekirjoitettua irtisanomisilmoitusta.

Irtisanomislomake (klikkaa tästä)

Asunnon irtisanomisaika on AHVL:n mukainen (1 kalenterikuukausi). Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, eli jos irtisanot asuntosi  esim. tammikuun aikana, niin vuokrasopimuksesi päättyy helmikuun loppuun.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta (vuokranantajan irtisanomisaika).

Irtisanomisen yhteydessä asuntoon varataan ennakkotarkastusaika. Tarkastuksen suorittaa huoneistotarkastaja. Ilmoitamme tarkastuksen ajankohdan kirjeitse. Muuttosiivoukseen ja ennakkotarkastukseen liittyvät tiedot voit lukea: Muuttosiivousohje

HUOM! Täytä ja lähetä irtisanomisilmoitus myös niissä tapauksissa, joissa huoneistoon jää toinen asukas/toisia asukkaita asumaan. Irtisanomisaika on näissäkin tapauksissa normaali lain asuinhuoneiston vuokrauksesta mukainen yksi kuukausi. Poismuuttavan asukkaan ei tarvitse palauttaa avaimia, eikä asunnossa suoriteta myöskään asuntotarkastusta. Lisätietoja löydät kohdasta Asukkaan liittäminen vuokrasopimukseen tai poistaminen vuokrasopimukselta.


Otimme 1.10.2015 käyttöön irtisanomiskorvauksen maksamisen asukkaalle, jonka suuruus on 50 euroa, mikäli asunto irtisanotaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Korvauksen maksamisessa noudatetaan seuraavia reunaehtoja:

  • irtisanominen suoritetaan vähintään kaksi (2) kalenterikuukautta ennen sopimuksen päättymistä, raja on ehdoton
  • asiakkaalla ei saa olla vuokra- tai muita (esim. autopaikkavuokra jne.) velkoja vuokranantajalle, hyvitystä ei voi käyttää saamisten vähentämiseen
  • vakuus pitää olla kokonaisuudessaan palautuskelpoinen (asunto siivottu, avaimet palautettu jne.)
  • korvaus maksetaan aina rahana vakuusmaksun palautuksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamalle tilille
  • hyvitys ei koske sisäisiä asunnonvaihtoja/tilanteita joissa toinen/toiset vuokrasopimuksen allekirjoittaneet jäävät asumaan huoneistoon. (Huoneisto ei vapaudu)

Vakuuden palautus

Vakuus luovutetaan vuokranantajalle vuokrasopimuksen kaikkien ehtojen täyttymisen vakuudeksi (vuokra, erilliskorvaukset, asunnon hoitovelvoite). Vakuus ei ole sama asia kuin vuokraennakko, eikä sitä voida käyttää kattamaan vuokrarästejä vuokrasuhteen keston aikana, vaan vakuus on koskematon vuokrasopimuksen päättymiseen asti.

Vakuudelle ei makseta korkoa.

Vakuus pyritään palauttamaan asiakkaan pankkitilille kolmen viikon kuluessa avainten takaisinluovutuksesta tai asunnon vapauduttua mahdollisesti tehtävän uusintakuntotarkastuksen jälkeen ellei vakuudesta ole pidätettävää.

Tarvittaessa vakuudesta voidaan pidättää esim.

  • vuokranantajan saamisia (vuokrat, erilliskorvaukset, perimiskulut, oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot).
  • mahdollinen lukkojen uudelleensarjoitus / kadonneiden avainten korvaaminen
  • tahallisten vahingontekojen korjaaminen asunnossa
  • asunnon huonosta kunnosta johtuen vuokranantajan teettämät siivoukset ja korjaukset
Tweet about this on TwitterShare on Facebook