Asukkaaksi

Asukkaaksi

Kuka voi hakea?

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n kohteet ovat tarkoitettu Tampereella (ja Pirkanmaan alueella) peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville ja alle 30-vuotiaille työssäkäyville nuorille. Perheasunnoissa riittää, että toinen vuokralaisista täyttää ehdot.

Opiskelijoiden kohdalla opiskelun tulee olla päätoimista, tutkintoon johtavaa ja opintotukeen oikeuttavaa opiskelua. Pääasiallisesti perustutkintoihin valmentava koulutus, oppisopimus tai muu KELAn opintotuen piiriin kuulumaton koulutus/aikuiskoulutus ei oikeuta hakemaan asuntoa POASilta (jos et samaan aikaan lukeudu alle 30-vuotiaaksi työssäkäyväksi nuoreksi).

Jos olet epävarma hakumahdollisuudestasi, ota ihmeessä yhteyttä toimistollemme!

 


Hakuprosessi ja sen vaiheet

Alla on kuvattu asumisprosessin alun eri vaiheet. Voit kuvia klikkaamalla tai sivua alaspäin selaamalla lukea lisää vaiheista tarkemmin.

Asuminen-kohta ohjautuu suoraan ”Tietoa asukkaalle” -sivulle, mistä voit lukea tarkemmin asumisaikana huomioitavista asioista.


asumisprosessi_1
asumisprosessi_2 asumisprosessi_3 asumisprosessi_4 asumisprosessi_5-6

 


Asuntohakemuksen jättäminen

Hakeminen ja hakemuksen aktiivisena pitäminen

Ennen asukkaaksi pääsyä sinun on toimitettava meille asuntohakemus. Asuntohakemuksen voi lähettää sähköisesti:

Hakulomake

Hakemus on voimassa kolme kuukautta ja sen voi uusia joko puhelimitse tai sähköpostilla. Muista uusia hakemus hyvissä ajoin. Mahdolliset muutokset voi myös ilmoittaa suoraan toimistoomme (esim. kohteen lisäys) eli uutta hakemusta ei tarvitse sen vuoksi toimittaa. Kuitenkin jos muutoksia on paljon tai hakemukselle on tarkoitus lisätä uusia ihmisiä, on helpointa lähettää uusi hakemus. Uuden hakemuksen lähettäminen vanhentaa automaattisesti edellisen asuntohakemuksesi.

Hakemuksen liitteet toimitetaan vasta sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä (kts. kohta Asunnon vastaanotto). Huomioithan kuitenkin, että liitteiden toimitus on edellytys sopimuksen solmimiseen!

 


Asuntotarjous

Asukasvalinnat

Asuntojen irtisanomiset painottuvat pääosin aina kuukausien loppuun. Vapautuviin asuntoihin tehdään asukasvalinnat samoihin aikoihin.

Asukasvalinnoissa katsomme asunnon tarpeen syytä ja kiireellisyyttä. Lähetämme sähköpostia tai soitamme, kun asunto löytyy. Meillä ei ole jonotuskäytäntöä, vaan asukasvalinnat tehdään em. kriteerien perusteella.

 

Asuntotarjouksen saatuasi…

Kun olet saanut asuntotarjouksen, voit tarjouksessa olleen ohjeistuksen mukaisesti käydä katsomassa tarjottua asuntoa ennen päätöstäsi. Asuntotarjous on voimassa yleensä 2-5 arkipäivää riippuen tilanteesta.


Asunnon vastaanotto

Asunnon vastaanotto

Otat asunnon vastaan ilmoittamalla asiasta suoraan asunnon tarjoajalle tai toimistollemme. Lomakausina sähköpostitarjouksissa voi olla ohjeistus ilmoittaa asunnon vastaanotosta jollekin toiselle tai toimiston yleiseen sähköpostiin.

Tässä vaiheessa sinun tulisi huolehtia myös tarvittavat liitteet sopimuksen solmimiseksi.

Hakemuksen liitteet

Asuntohakemukseen tarvitsemme seuraavat liitteet:
–  opiskelijoilta opiskelutodistus
– uusilta opiskelijoilta todistus oppilaitokseen hyväksymisestä
– työssäkäyviltä viimeisin palkkanauha

Päivitetyt, kulloinkin voimassa olevat varallisuuden enimmäisrajat ovat nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla:
http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/asuminen/vuokraasunnot.html


Sopimusasiat ja asuntoon muuttaminen

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

Vuokrasopimus kirjoitetaan sen jälkeen, kun asunnon hakija on hyväksynyt asuntotarjouksen.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan asuntotarjoajan kanssa – vuokrasopimus voidaan lähettää postitse tai sen voi tulla allekirjoittamaan sen toimistollemme. Jos sopimusosapuolia on useampi, tarvitsemme kaikkien sopijaosapuolien allekirjoitukset sopimukseen. Alaikäisen hakijan kohdalla tulee huoltajan toimittaa meille suostumus asiasta.

Vuoden 2017 aikana tarkoituksemme on ottaa käyttöön sähköinen allekirjoitus, mistä ohjeistamme erikseen, kun se on käytössä.

Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen vuokralainen sitoutuu noudattamaan sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

Muut ehdot:

Mikäli vuokralainen ei vuokrasopimuksen allekirjoituksesta huolimatta vuokraa vuokrauksen kohdetta vuokra-ajan alkaessa, tulee vuokralaisen maksaa vuokranantajalle vahingonkorvauksena yhden (1) kuukauden vuokra. Edellä mainittujen sopimusmääräysten lisäksi sovelletaan huoneenvuokralain (481/95) säännöksiä mahdollisine tulevine muutoksineen.

Jo allekirjoitettuun sopimukseen tehtävistä muutoksista, jotka tehdään vuokralaisen pyynnöstä, peritään hinnaston mukainen toimistomaksu (kts. hinnasto).

Vuokranantajalla on oikeus tarkoituksenmukaisuussyistä irtisanomisaikaa noudattaen siirtää vuokrasopimus kohdistumaan muuhun vuokranantajan määräysvallassa olevaan yhtä hyvään huoneistoon tai huoneiston osaan. Vuokralainen hoitaa asuntonsa huolellisesti ja noudattaa vuokranantajan antamia ohjeita ja järjestyssääntöjä. Tarvittaessa vuokranantajalla on oikeus siivouttaa tai muuten panna asunto kuntoon vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantaja vastaa normaalista asumisaikaisesta huoneiston kulumisesta. Vuokralainen vastaa tahallisista huoneistolle asumisaikana aiheutetuista vaurioista. Asuinhuoneiston yhteistilojen kalusteiden ja laitteiden kunnosta asukkaat ovat yhteisvastuussa.

 

Vakuus

Vakuusmaksun suuruus riippuu asunnon koosta ja se maksetaan ennen vuokrasuhteen alkamista vuokranantajan pankkitilille (soluasunnot 200€, yksiöt/kaksiot 300€ ja kolmiot 450€). HUOM: Saat vakuusmaksusta erillisen kuitin, jonka mukaan voit maksun meille maksaa!

Maksukuitti suoritetusta vakuusmaksusta tulee esittää vuokranantajalle viimeistään avainten luovutuksen yhteydessä. Mikäli esim. sosiaalivirasto tai seurakunnat osallistuvat vakuuden maksuun, tulee asiasta antaa selvitys viikkoa ennen avainten luovutusta.

Kun joskus sopimus päättyy, asunto tarkastetaan. Mikäli asunto on vaurioitunut tai jätetty siivoamatta, syntyneet kustannukset vähennetään vakuusmaksusta. Vakuusmaksusta vähennetään myös kulut, jos asukas ei ole palauttanut asunnon kaikkia alkuperäisiä avaimia. Kadonneiden avainten korvaamisesta / lukkojen uudelleen sarjoituksesta peritään toteutuneiden kulujen lisäksi kulloisenkin hinnaston mukainen toimistomaksu (kts. hinnasto).

Vakuus luovutetaan vuokranantajalle vuokrasopimuksen kaikkien ehtojen täyttymisen vakuudeksi (vuokra, erilliskorvaukset, asunnon hoitovelvoite). Vakuus ei ole sama asia kuin vuokraennakko, eikä sitä voida käyttää kattamaan vuokrarästejä vuokrasuhteen keston aikana, vaan vakuus on koskematon vuokrasopimuksen päättymiseen asti.

Vakuudelle ei makseta korkoa.

Vakuus pyritään palauttamaan asiakkaan pankkitilille kolmen viikon kuluessa avainten takaisinluovutuksesta tai asunnon vapauduttua mahdollisesti tehtävän uusintakuntotarkastuksen jälkeen ellei vakuudesta ole pidätettävää.

Tarvittaessa vakuudesta voidaan pidättää esim.

  • vuokranantajan saamisia (vuokrat, erilliskorvaukset, perimiskulut, oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot).
  • mahdollinen lukkojen uudelleensarjoitus / kadonneiden avainten korvaaminen
  • tahallisten vahingontekojen korjaaminen asunnossa
  • asunnon huonosta kunnosta johtuen vuokranantajan teettämät siivoukset ja korjaukset

 

Avaimet

Lisätietoja avaimista löydät täältä.

 

Reklamaatiolomake

Avainten noutamisen jälkeen on tärkeää muistaa täyttää ja palauttaa reklamaatiolomake. Reklamaatiolomake on sitä varten, jos asunnossasi ilmenee puutteita, joita haluat korjattavan. Palauta lomake, vaikka vikoja et havaitsisikaan.

HUOM! Lomake tulee palauttaa kolmen päivän sisällä avainten vastaanottamisesta. Muutoin vuokralainen menettää reklamointioikeiden. Lomakkeen voi palauttaa postitse tai sähköpostilla toimisto (at) poas.fi.

REKLAMAATIOLOMAKE-POHJA

 

Vuokranmaksu

Vuokralainen sitoutuu suorittamaan Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen kulloinkin perittäväksi vahvistettua vuokraa.

Vuokra ym. maksujen muutoksista ilmoittaminen

Vuokraa ja erilliskorvausta korotetaan tarvittaessa hoito- ja rahoituskulujen muutoksia ja yleistä vuokratasoa vastaavaksi. Vuokralaiselle ilmoitetun vuokran ym. maksujen muutoksista ilmoitetaan asuntokohteen ilmoitustaululla ja huoneistoon tai huoneiston postilaatikkoon jaetulla kirjallisella ilmoituksella. Ilmoituksessa ilmenee vanha ja uusi kuukausivuokra.

Maksujen suorittaminen

Vuokra ja muut maksut suoritetaan etukäteen kunkin kuukauden 5. päivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokralainen ei suorita vuokra- ym. maksuja määrättyyn aikaan mennessä, peritään maksuista viivästyskorkoa. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen.

Mikäli vuokralainen saa yleistä asumistukea, tulee tuen myöntäjän maksaa suoritukset mainitulle vuokranmaksutilille. Vuokralainen antaa vuokrasopimuksen allekirjoituksella valtuutuksen tuen/tukien maksamiseen suoraan vuokranantajalle.

Maksa vuokrasi eräpäivään mennessä. Käytä annettua viitenumeroa. Mikäli sinulle tulee tilapäisiä maksuvaikeuksia, neuvottele asiasta vuokravalvonnan kanssa ennen ensimmäistä velkomiskirjettä. Voit lähettää vuokranmaksuun liittyviä kyselyitä sähköpostilla ottaa yhteyttä vuokravalvontaan puhelimitse (kts. yhteystiedot).

 

Lisäksi hyvä muistaa…

 

Asukasopas

Asukasoppaaseen on kerätty kaikki keskeinen tieto asumisesta. Uusille asukkaille se jaetaan vuokrasopimuksen yhteydessä ja vuokralaisen velvollisuus on tutustua sen sisältöön.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus on tehty ja palautettu sekä huoltoyhtiöön, että väestörekisteriin! Väestörekisteristä saat vahvistuksen 2-3 viikon kuluttua, josta ilmenee mille tahoille väestörekisteri ilmoittaa uuden osoitteenne.

Tarkista alla olevasta listasta, että olet ilmoittanut uuden osoitteen erikseen myös kaikkiin tarvittaviin paikkoihin.

  • Lehdet
  • Vakuutukset
  • Järjestöt ja yhdistykset
  • Pankit
  • Ystävät ja sukulaiset
  • Lasten koulut ja päiväkodit

Nettisivumme

Tutustu erityisesti nettisivujemme Tietoa asukkaille -osioon. Nettisivuiltamme löydät myös aina ajantasaiset yhteystiedot, sekä uutisvirrasta tiedotteet tärkeistä asioista.

Somekanavamme

Kannattaa seurata meitä myös somessa. Ilmoittelemme siellä tärkeistä asioista, minkä lisäksi järjestämme ajoittain mm. kilpailuja.

poaskoti_facebook   poaskoti_instagram   poaskoti_twitter   poaskoti_linkedin

Tweet about this on TwitterShare on Facebook