Hyppää sisältöön

POAS ❤️ ZAU-kampanja

07.12.2019

POAS on mukana parantamassa tyttöjen ja naisten asemaa sekä ehkäisemässä ammattien jakautumista miesten ja naisten töihin. Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joulumuistamisiin varatut varat ZAU-kampanjaan.

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Zonta International -järjestö järjestää 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi ZAU-kampanjan (Zonta Antaa Uskallusta). Kampanjan tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan sekä oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin.

Kerätyillä varoilla järjestetään kerhotoimintaa yhteistyössä 12 yliopiston muodostaman LUMA-keskus Suomen kanssa. Kerhoihin ovat tervetulleita niin tytöt kuin pojatkin eli kerhotoimintaa ei suunnata vain tytöille. Kerhotoiminnalla innostetaan lapsia ja nuoria uuden oppimiseen sekä teknologian käyttöön. ZAU-kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen taustayliopistosta. Tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista.

Perinteisesti miesvaltaisella kiinteistö- ja isännöintialalla toimivan yrityksemme tehtävissä työskentelee tällä hetkellä 18 työntekijää, joista 8 on naisia.

Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö. Järjestö tekee työtä parantaakseen naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista ja terveydellistä asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema YK:n alajärjestöissä – ECOSOCissa, ILOssa, UNESCOssa ja edustus kansalaisjärjestöjen foorumissa New Yorkissa, Genevessä, Wienissä ja Pariisissa sekä neuvottelevan jäsenen asema Euroopan Neuvostossa.

Tutustu ZAU-kampanjaan: https://zonta.fi/zau/zau-kampanja/

Lisätietoa LUMA-keskusten toiminnasta